Säkrare och mer kostnadseffektivt än ett traditionellt sprinklersystem

Räddar liv

Detekterar både rök och värme, släcker med vattendimma i tid för att rädda liv där branden startat

Kostnadseffektiv

Mycket enkel installation, lätt att flytta och återanvända till skillnad mot annan sprinklerutrustning

Miljö

10-20% av vattenmängden jämfört med traditionell  sprinkler vilket ger minimal sanering och risk för sekundära fuktskador

Q-Fog minskar antalet dödsbränder hos de mest riskutsatta individerna

Ungefär 90-100 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer är överrepresenterade i den statistiken. Även för vissa personer med psykisk ohälsa finns det en förhöjd brandrisk, det kan exempelvis bero på rökning inomhus och missbruk.

Sedan 2007 då systemet lanserades har ingen människa förolyckats i ett utrymme där en Q-Fog mobil sprinkler finns installerad enligt våra anvisningar.

Antal dödsoffer i Svenska bränder

2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0

Sagt om Q-Fog

Ett litet urval från tredjeparter som är insatta i problematiken kring bostadsbränder:

Marcus Runefors och Dan Madsen från Brandsektionen på LTH

”- Baserat på de utförda experimenten kan den totala effektiviteten hos det detektoraktiverade vattendimmasystemet förväntas vara högre än traditionellt sprinklersystem för bränder i det skyddade området..”

Läs mer om brandproven (Lund tekn. högskola)

Olycksundersökning efter sängbrand, (Räddningstjänsten Jönköping)

– Om det inte hade funnits någon Q-fog, finns stor risk för att personen skulle fått betydande brännskador, det förelåg även en risk för att personalen inte hade kunnat ta sig in i lägenheten utan fått vänta på räddningstjänsten. Det går då inte att utesluta att det då funnits risk för att lägenhetsinnehavaren inte hade överlevt.
Både lägenhetsinnehavaren och personalen är övertygad om, att utan Q-fogen hade detta inte slutat lyckligt.

Läs mer på rib.MSB.se (pdf)

InnoMera, tester av prototyp inom LSS (Region Örebro)

– I framtiden kommer flera personer med funktionsnedsättningar bo i egna privata bostäder. Ansvaret för brandskyddet behöver därför ses över, så att vi tillsammans kan förhindra bostadsbränder, menar Annette Gustafsson, testbäddsledare från Örebro kommun.

Läs mer om försöken på innomera.regionorebrolan.se

Det finns liv och pengar att spara

I Trondheim skedde en brand på ett vårdhem där en person dog och den totala kostnaden för sanering och omlokalisering av verksamheten uppgick till cirka 11 miljoner norska kronor. Året efter skedde en identisk brand på samma inrättning där vår mobila sprinkler då installerats. Personen klarade sig utan skador och ingen störning uppstod i den övriga verksamheten.

Vi har levererat drygt 2900 enheter sedan starten och långt fler än 300 aktiveringar har skett vilket innebär att lika många liv räddats och att skador på byggnader förhindrats.

Det brinner!

Brandforsk, som är en insamlingsstiftelse, verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. I deras egen podd som heter ”Det Brinner!” finns det mycket intressant

Läs artikel