Swedish English English Benelux Benelux

Start

Q1 mobil boendesprinkler

Q1 mobil boendesprinkler

Q-Fog i Nora AB är världsledande på att rädda liv vid bostadsbränder.

Vi har sedan år 2007 levererat 1 500 mobila boendesprinklers och ingen person med vårt skydd har dött av en brand under dessa år.

I Sverige larmas Räddningstjänsten till inte mindre än 6000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa bränder är att 90-130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt. Vanligast är att brand uppstår i det egna hemmet och 70% av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället. Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.

Brandvarnare och handbrandsläckare kan vara livsavgörande vid bostadsbränder men är otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. Q-Fog i Nora AB tillverkar en automatisk och mobil boendesprinkler som snabbt och enkelt kan installeras i befintliga boendemiljöer utan stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.

Vår produkt Q1 räddar liv genom att:

  • snabbt upptäcka brandrök med hjälp av elektronisk detektering

  • snabbt slå tillbaka branden och begränsa brandspridningen

Läs mer på sidan Produkter eller kontakta oss direkt!