Swedish English English Benelux Benelux

Start

Detektoraktiverad sprinkler

Q1 mobil boendesprinkler

Bäst i världen på att rädda liv vid bostadsbränder.

Vi har sedan år 2007 levererat över 2700 system för personskydd och under dessa år har ingen dött i ett utrymme där vår mobila sprinkler installerats för att skydda mot rök och eld.

I Sverige larmas Räddningstjänsten till inte mindre än 6000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa bränder är att 80-130 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt. Vanligast är att brand uppstår i det egna hemmet och 70% av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället. Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.

Brandvarnare och handbrandsläckare kan vara livsavgörande vid bostadsbränder men är otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. Q-Fog i Nora AB tillverkar en automatisk och mobil boendesprinkler som snabbt och enkelt kan installeras i befintliga boendemiljöer utan stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.

Vår produkt Q1 räddar liv genom att:

  • snabbt upptäcka brandrök med hjälp av elektronisk detektering

  • snabbt slå tillbaka branden och begränsa brandspridningen med vattendimma

Läs mer på sidan Produkter eller kontakta oss direkt!

Vårt övriga sortiment:

HydramistHydramist är varumärket som Watermist Limited (UK) säljer sina produkter under. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala sekundära vattenskador. Mer information finns om deras utbud finns på www.watermist.com. Hydramist erbjuder pumpenheter från 15 liter per minut upp till 1000 liter per minut. Q-Fog har valt att initialt marknadsföra system för kriminalvård, storkök, bastu och boendesprinkler på den svenska marknaden.

MPS

Slangvinda