Swedish English English Benelux Benelux

Resultat från Köpenhamns pilotprojekt

Köpenhamns kommun beslutade sig år 2012 för att prova mobila boendesprinklers. 50 system köptes in och under 2013 till 2014 tillkom ytterligare 220 system. Nu har de här tre åren utvärderats. Dessa 270 enheter har till dags dato räddad 9 liv och förhindrat stora ekonomiska förluster. Läs mer i artikeln från Brandvæsende nedan eller gå vidare till räddningstjänstens egen rapport om pilotprojektet.
Artikel fra Brandvæsen Februar 2015

Artikel fra Brandvæsen Februar 2015

Brandvæsen Februar 2015