Swedish English English Benelux Benelux

Vårdas hemma med bristande brandskydd

Dåligt brandskydd för äldreMarcus Örnroth, brandinspektör vid Räddningstjänsten i Storgöteborg, lyfter frågan kring brandsäkerheten i hemmen för de äldre som hemtjänsten med flera tar hand om. Oavsett behov och funktionsnedsättningar så ligger ansvaret idag på den individ som äger sin bostad eller hyreskontrakt.

Även Marcus Runefors, forskare vid avdelning för brandteknik på Lunds Tekniska högskola, har i sin forskning uppmärksammat problemen med brandsäkerheten som drabbar de äldre som vårdas i sina hem. Han pekar bl a på avsaknaden av en aktör som har ansvar för helheten kring individens säkerhet.

Lyssna på hela inslaget från Sveriges Radio.