Swedish English English Benelux Benelux

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd

I den här informationsfilmen från Svenska brandskyddsförening berättar bland andra Hans Andersson, Brandingenjör, om utmaningar som landets kommuner står inför.

”Alla som är beviljade hemtjänst har ett hjälpbehov. Men man tillgodoser inte hjälpbehovet i hänseende av brand. Du är utlämnad till att klara dig själv – och det gör man ju inte. Då måste man kompensera den brist som uppstår med någon form av teknisk utrustning. En brandvarnare är inte svaret på den frågan, utan det ska till andra saker. Som en portabel sprinkler eller en spisvakt som kan släcka bränder som uppstår ”