Swedish English English Benelux Benelux

Åtgärder som förbättrar brandsäkerheten måste ingå i bostadsanpassningsbidraget

Caroline Szyber (KD) kräver i en motion att regeringens beslut att ej följa Boverket och MSBs rekommendationer gällande den nya lagen om bostadsanpassningar omprövas.

Brandskydd och bostadsanpassning

Klicka för att läsa hela artikeln