Swedish English English Benelux Benelux

Örebro: Träffa oss på Fastighet2018

Fastighet2018

Klicka för mer information

Torsdagen den 8/3 finns Q-Fog med i iPrevents monter på Conventum Kongress i Örebro. Kila förbi så berättar vi hur ni skyddar de boende och fastigheten undan brand och de vattenskador som traditionell brandbekämpning normalt orsakar.