Swedish English English Benelux Benelux

Sveriges seniorer kräver att regeringen tänker om

De fyra största pensionärsorganisationerna i Sverige med 830 000 medlemmar har tillsammans med Sprinklerfrämjandet och Brandskyddsföreningeng bildat Initiativet för äldres brandskydd. I en debattartikel kräver de bland annat att regeringen tänker om när det gäller den nya lagen om bostadsanpassning. Regering har nämligen valt att gå emot SKLs, Boverkets och MSBs rekommendationer om att utöka möjligheten till att få aktiva brandskydd i vanliga bostäder. Varje hem måste vara en söker plats, speciellt för de som av olika anledningar ej kan hantera tillbud med brand som följd men ej har fått en plats på ett särskilt boende.

På äldreboenden, gruppboenden m fl särskilda boenden krävs normalt:

  • Ett SBF-godkänt brandlarm med larmöverföring till Räddningstjänsten
  • Bemanning dygnet runt
  • SBA, systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandfiltar
  • Flamsäkra textilier (om rökning förekommer)
  • Brandsläckare och brandposter
  • Spisvakt eller timer (vid egen matlagning)
  • I byggnader byggda från 2012 krävs även vattensprinkler

Tack vare allt detta dör endast ca 3-4 personer per år i denna typ av lokaler av brandincidenter.

Kraven på brandskydd i vanliga bostäder

Oavsett om den boende lever helt självständigt eller har hemtjänst och/eller mobila vårdteam på regelbundna besök för att klara sig finns det inget krav/rekommendation utöver en enkel brandvarnare. Det finns märkligt nog ingen praxis att se över brandskyddet vid beslut om bistånd i dagens läge. Till följd av detta dör årligen omkring 90 personer i sina egna hem av pyrande bränder med mycket rök (drygt 50%) och fullt utvecklade bränder.

Är det rimligt?

Det är frågan att ta ställning till i ett land som Sverige där säkerhet medborgarnas trygghet normalt alltid kommer i första rummet.

Debattartikel i AB

Klicka för att läsa hela artikeln