Swedish English English Benelux Benelux

Kommuner brister i brandskyddet för äldre

Brandskyddsföreningen lyfter nu åter frågan om kommunernas bristfälliga brandskydd för äldre. I tidningen Brandsäkert nr 5 konstaterar Lars Brodin att det varierar kraftigt beroende på var du bor i landet. T ex arbetar 19 kommuner inte alls med individanpassat brandskydd. Brandskyddsföreningen uppmanar därför landets kommuner återigen att ta ansvar för att skydda de människor som är mest riskutsatta i samhället.

Kommuner brister

Klicka för att läsa hela artikeln