Swedish English English Benelux Benelux

Landets kommuner är skyldiga att vidta åtgärder

Äldre och funktionshindrade riskerar att bli innebrända

Klicka för att komma till artikeln i GP.

Marcus Örnroth och Peter Johansson från Räddningstjänsten Storgöteborg uppmärksammar i en debattartikel kommunernas bristande åtgärder för att förhindra dödsbränder bland äldre och funktionshindrade. Läs gärna hela artikeln.

Q-Fogs kommentar

I Sverige har vi redan idag anmärkningsvärt många dödsbränder sett till befolkningens storlek när vi jämför med andra länder. Att vår befolkning över 65 år väntas öka med 60% fram till år 2040 gör att vi inte kan ducka för detta problem om vi vill komma till rätta med brandsäkerheten för de mest utsatta dvs de som bor kvar hemma med biståndsinsatser från samhället. Säkerhet, och specifikt brandsäkerhet, måste vara en obligatorisk del i varje biståndsbedömning när en person anses ska bo kvar i hemmet istället för att få en plats på ett behovsprövat boende.

  • MSB arbetade fram nollvisionen: att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand år 2010.
  • Ännu finns inget nationellt initiativ kring hur t ex Lagen om skydd mot olyckor bör efterlevas på kommunal nivå för att stödja nollvisionen mot dödliga bränder.
  • Kommunerna följer inte lagen och till följd av detta dör 90 procent av offren för bränder i sina egna hem.

Hur länge kan detta fortgå utan en förändring?