Swedish English English Benelux Benelux

Mobil sprinkler är samhällsekonomiskt lönsam

Ur tidningen Bygg & Teknik (nr 6 -18) saxar vi denna text:Bygg & Teknik

Personer som saknar fysisk eller psykisk
förmåga att förebygga och hantera en
uppkommen brand behöver utökat
brandskydd. Här föreslår forskarna olika
former av tekniska system som minskar
risken för uppkomst och spridning av
brand, så kallade förlåtande system. Ett
exempel är spisvakter som automatiskt
slår av spisen om den har glömts på.
Särskilt utsatta är personer som vårdas
i hemmet bör ha samma säkerhet som
om de bodde på ett särskilt boende.
De behöver extra skydd i form av
exempelvis mobil sprinkler, som har
fördelen att vara flyttbar mellan rum
och bostäder. I forskarnas kostnadnyttoanalys
är installation av mobil sprinkler hos äldre
rökare samhällsekonomiskt lönsamt.

Artikeln ”Ett stort steg framåt i arbetet mot bostadsbränder” är författad av Mattias Delin (Brandingenjör vid Brandforsk) och Lotta Fredholm (veteskapsjournalist).