Swedish English English Benelux Benelux

För lite görs för att minska antalet omkomna i bränder

I en motion till riksdagen (2018/19:1086) av Pyry Niemi (S) lyfts åter behovet av att skydda de äldre som bor kvar i eget boende från att avlida eller skadas av brand. Som regeringen resonerade då förlåtande system som t ex mobil boendesprinkler ej ansågs höra hemma i Lagen om bostadsanpassning är Socialtjänstlagen ett bättre verktyg för att nå bredare grupper som är i behov av stärkt säkerhet.