Swedish English English Benelux Benelux

Kalla Fakta: Brandens första offer

Ett hårresande reportage om hur oenighet om ansvarsförhållanden år efter år drabbar utsatta personer som dör eller skadas allvarligt av bränder i sina hem. Det finns tekniska lösning som t ex vår mobila sprinkler samt andra lösningar som spisvakt och uppkopplade larm men mycket lite görs pga otydliga riktlinjer och konkurrerande lagrum. Detta ger de ansvariga en möjlighet att ducka för ”andras” problem och skjuta det framför sig. Under tiden dör utsatta människor. Enligt reportaget har de senaste tio åren drygt 500 personer, i tydliga riskgrupper, fått sätta livet till på något av det värsta sätt man kan föreställa sig. Se här inslaget från 15/12 här:

https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/12516328 (kräver en kostnadsfri registrering)

I programmet lyfts detektoraktiverad sprinkler fram som en lämplig åtgärd för de mest utsatta individerna för att hindra fler tragedier som dessa.