Swedish English English Benelux Benelux

Sverige: 23% fler döda i bränder under 2020

En tydlig effekt av pandemin är minskningen av antalet dödade i trafiken och den markanta ökningen av antalet döda i bränder. Vi är inte ute och åker som normalt på vägarna under pandemin. Från en historisk låg siffra 2019 sjönk det glädjande nog med ytterligare 14%. Det innebar 31 sparade liv.

Att vi under år 2020 isolerat oss i högre grad i våra hem verkar tyvärr lett till en ökning av bränder med dödlig utgång. Från 79 döda under 2019 blev årets summa 97 döda dvs 18 fler dödsoffer. Antalet bränder var 87 vilket ger ett snitt på 1,07 dödsoffer per brand.