Swedish English English Benelux Benelux

Sverige: 23% fler döda i bränder under 2020

En tydlig effekt av pandemin är minskningen av antalet dödade i trafiken och den markanta ökningen av antalet döda i bränder. Vi är inte ute och åker som normalt på vägarna under pandemin. Från en historisk låg siffra 2019 sjönk det glädjande nog med ytterligare 14%. Det innebar 31 sparade liv.

Att vi under år 2020 isolerat oss i högre grad i våra hem verkar tyvärr lett till en ökning av bränder med dödlig utgång. Från 79 döda under 2019 blev årets summa 97 döda dvs 18 fler dödsoffer.