Swedish English English Benelux Benelux

Sverige: Brandsäker bostad för alla

Efter lång tids väntan är slutligen MSBs och Socialstyrelsens nya vägledning publicerad. Det fullständiga namnet är:

VÄGLEDNING

Brandsäker bostad för alla

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer

Begreppen Mobil sprinkler(5), Detektoraktiverat släcksystem(12) förekommer flitigt som förslag till åtgärder för att höja säkerheten.

På sidan 58 och 59 finns ett eget avsnitt med rubriken Detektoraktiverat släcksystem där bra råd ges och den goda kostnad/nyttokvoten nämns.

Så vad väntar landets kommuner på? Sätt igång, god ekonomi och räddade liv samt byggnader väntar runt hörnet!