Swedish English English Benelux Benelux

Socialstyrelsen: Webbutbilning brandskydd för riskutsatta

I samarbete med MSB har Socialstyrelsen publicerat en webbutbilning vars hela namn är ”Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer”. Den tar ca 45 min att genomföra och riktar sig främst till handläggare och utförare som tar beslut gällande bistånd och hjälpmedel. Så här skriver Socialstyrelsen:

Målgrupp

Den här webbutbildningen riktar sig framför allt till dig som arbetar i människors hem, som hemtjänstpersonal, boendestödjare, fixartjänster etc. samt dig som är handläggare inom socialtjänsten, främst inom äldre- och funktionshinderomsorgen, missbruk och socialpsykiatri.

Alla inom kommunens verksamheter som i sitt arbete besöker människors hem har nytta av att gå utbildningen, för att kunna stödja personer som är riskutsatta vid en brand att stärka sitt brandskydd

Utbildningen är kostnadsfri men kräver en registrering med Bank ID.