Swedish English English Benelux Benelux

MSB: Alla tar sig inte ut lika snabbt.

Tyvärr tar bränder ingen hänsyn till det. Se filmen där anhöriga får chansen att prova på äldres verklighet genom att utrymma med nedsatt förmåga.

Filmen är en del av del av arbetet inom regeringsuppdraget ”Nationell strategi för stärkt brandskydd 2009-2020”, vars vision är ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.” Från och med 2021 gäller en ny inriktning för arbetet, ”Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta”. Läs mer här.

Broschyrer med mer information för olika målgrupper:
Beslutsfattare PDF
Handläggare & utförare PDF
Privatpersoner PDF