Swedish English English Benelux Benelux

Holland: Testrapport om rökspridning

I Holland har IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) genomfört unika försök gällande rökspridning i flerfamiljshus. Eftersom rapporten och resultaten rönte stor uppmärksamhet internationellt har nu en engelsk översättning publicerats. Läs hela rapporten på denna länk.

Begreppet ”mobile water mist” och förkortningen MWM som avser vår produkt i dessa test förekommer 188 gånger i rapporten.

Bild från IFV