Swedish English English Benelux Benelux

Mälardalen: Brand släckt

Vi fick i förra veckan bilder från ett LSS-boende som haft en allvarlig incident. Orsaken till branden är under utredning men mycket pekar på att rökning kan ligga bakom. I detta fallet var det en av våra enheter som ej fått sin årliga funktionskontroll och service sedan 2016! Att den trots detta räddade lägenhet och brukare får vi vara mycket tacksamma för. Risken att en pump torkar ur eller kärvar ihop är efter så lång tid överhängande.