Swedish English English Benelux Benelux

Örebro: Brand i soffa släckt

Ovarsam rökning startade en glödbrand med rökutveckling som snabbt kunnat bli livsfarlig. Tack vare detektorn i taket startade vår dimsprinkler i ett tidigt skede. Liv och bostad räddades från allvarliga konsekvenser. Ännu en ”Happy Fire”.