Swedish English English Benelux Benelux

Forskning: Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder

Slutrapporten finns att läsa på Brandforsks webbplats: Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder. Arbetet ufördes under år 2014 till 2017 på Karlstads universitet. Redaktörer är Ragnar Andersson och Per Nilsen, Ragnar har även agerat projektledare. Av många intressanta delar bör denna text på sidan 117 lyftas fram:

Av Socialtjänstlagen framgår att kommuner är ansvariga att se till så att människor med fysiska så väl som psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter dennes behov av särskilt stöd (5 kap 7 §). Detta borde rimligtvis även innefatta ett individanpassat brandskydd, vilket medför att kommuner som har invånare med liknande hjälpbehov bör arbeta med frågan.

Om bara landets kommuner tillämpar Socialtjänstlagen enligt formuleringen ”får bo på ett sätt som är anpassat efter dennes behov av särskilt stöd” måste rimligtvis varje biståndsbedömning utvärdera individens eventuellt förhöjda risk för brand och den egna förmågan till utrymning. Det skulle avvärja åtskilliga dödsbränder enligt Nollvisionens övergripande mål.