Swedish English English Benelux Benelux

Köpenhamn: Goda resultat år efter år

Det är med stor glädje vi kan konstatera att det skett 65 lyckade aktiveringar av våra portabla enheter i Köpenhamn mellan januari 2019 och maj 2023 enligt deras senaste sammanställning.

Hovedstadens Beredskab (Storköpenhamns räddningtjänst) omfattar 8 kommuner, Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og København.

Köpenhamns kommun är Q-Fogs enskilt största slutkund med ca 500 Q1-enheter som installerats från år 2012 och framåt. Efter en lyckad pilot (2012 till 2015) har samarbetet med räddningstjänsten för att rädda liv och egendom med våra mobila dimsprinklers fortsatt.

Et trygt og brandsikkert hjem er en rettighed!