Swedish English English Benelux Benelux

Nyheter

Aktuella händelser

Holland: Testrapport om rökspridning

I Holland har IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) genomfört unika försök gällande rökspridning i flerfamiljshus. Eftersom rapporten och resultaten rönte stor uppmärksamhet internationellt har nu en engelsk översättning publicerats. Läs hela rapporten på denna länk. Begreppet ”mobile water mist” och förkortningen… Read more >

MSB: Alla tar sig inte ut lika snabbt.

Tyvärr tar bränder ingen hänsyn till det. Se filmen där anhöriga får chansen att prova på äldres verklighet genom att utrymma med nedsatt förmåga. Filmen är en del av del av arbetet inom regeringsuppdraget ”Nationell strategi för stärkt brandskydd 2009-2020”,… Read more >

Sverige: Brandsäker bostad för alla

Efter lång tids väntan är slutligen MSBs och Socialstyrelsens nya vägledning publicerad. Det fullständiga namnet är: VÄGLEDNING Brandsäker bostad för alla Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer Begreppen Mobil sprinkler(5), Detektoraktiverat släcksystem(12) förekommer flitigt som förslag till åtgärder för att… Read more >

Sverige: 23% fler döda i bränder under 2020

En tydlig effekt av pandemin är minskningen av antalet dödade i trafiken och den markanta ökningen av antalet döda i bränder. Vi är inte ute och åker som normalt på vägarna under pandemin. Från en historisk låg siffra 2019 sjönk… Read more >