Swedish English English Benelux Benelux

Nyheter

Aktuella händelser

Örebro: Cigarettbrand släckt

I samband med vårdslös rökning började det att brinna i en liten plasthink som var fylld med diverse brännbart. Röken aktiverade vår dimsprinkler som snabbt avstyrde den potentiellt mycket farliga situationen. Lägenheten är fortsatt beboelig och ingen kom till skada.

Nordvästra Skåne: Individanpassat brandskydd

Utöver Karlstad så har nu även Räddningtjänsten Skåne Nordväst (RSNV) tagit fram en egen informationsfilm kring äldres och andra riskgruppers brandskydd. Se filmen här: RSNV – instruktionsfilm om individanpassat brandskydd – YouTube (google.com) Örkelljunga kommun provar sedan en tid vår… Read more >

Kalla Fakta: Brandens första offer

Ett hårresande reportage om hur oenighet om ansvarsförhållanden år efter år drabbar utsatta personer som dör eller skadas allvarligt av bränder i sina hem. Det finns tekniska lösning som t ex vår mobila sprinkler samt andra lösningar som spisvakt och… Read more >

Riksdagen: Motion om äldres brandskydd

Moderaterna Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg har skrivit denna motion: https://data.riksdagen.se/fil/20989083-03D3-4C42-A067-005217E27079 Förslaget gäller att MSB skall ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden vilket omfattar boende i byggnader som används för verksamhet enligt… Read more >

Västmanland: Q1 säkrar processindustri

Vattendimma med tidig aktivering genom detektor kan med fördel användas för rumsskydd även inom industrin. Inom kort installeras en av våra enheter i kontrollrummet på bilden. Här styrs hela tillverkningen på den aktuella industrin. En smart åtgärd för att minimera… Read more >