Swedish English English Benelux Benelux

Produkter

Brandskyddsystemet Q1 är en detektoraktiverad lättinstallerad boendesprinkler som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. Dessa utsatta boendemiljöer återfinnas ofta hos till exempel äldre, dementa eller handikappade i särskilda boenden eller hemmiljö. Släcksystemet är speciellt framtagen för att kunna erbjuda ett förstärkt brandskydd som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt. Q1 standard

Produktinformation

Grundutförandet av Q1, se bild till höger, ger ett aktivt brandskydd upp till 15 minuter över en rumsyta på upp till max 25 m² (60m3). Q1 kan även fås med dubbla munstycken (ett externt) vilket dubblerar skyddsytan (se bild för exempel). Dimsprinklertekniken som används fyller rummet med vattendimma vilket bekämpar branden effektivt samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum. Q1 kräver endast årlig funktionskontroll och behöver ingen fast installation vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader. Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras med hjälp av Q1 då branden hålls tillbaka under utryckninQ1 med två munstyckengstiden och förenklar räddningsarbetet på ett radikalt sätt. Systemet kan även anslutas till olika larmsystem såsom befintliga brand- och/eller trygghetslarm samt förses med en mängd andra tillvalsfunktioner.

För utförligare info hänvisar vi till våra nedladdningsbara produktblad nedan.

Produktinformation pdf
Vattendimma pdf
Riskboenden pdf
Konfigurationer pdf
Tillbehör pdf
Q1 mini pdf

Anpassade produkter

Specialversioner

I de fall som våra kunder önskar andra prestanda än de som standardutförandet ger har vi möjlighet att göra flera modifieringar vilket gör Q1 lämplig för många olika miljöer.