Swedish English English Benelux Benelux

Freebact-20

XiniX FreeBact-20 är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för vatten. FreeBact är en 2-komponents produkt som i aktiverad form mycket effektivt eliminerar mikroorganismer som bakterier, virus, alger, svampar och protozoer utan att påverka vattnets smak och lukt.

Den aktiva substansen (klordioxid ClO2) används i Sverige och många andra länder för desinfektion inom vattenverk, livsmedelsindustri och processindustri. Desinfektions och oxidationseffekten är cirka 5 gånger bättre än motsvarande för klor och är dessutom effektivt inom ett stort pH-område, 5 – 10 pH.
FreeBact innehåller av Livsmedelsverket godkända kemikalier för dricksvattenberedning, enligt SLV FS 1993:35.

Flaskan är konstruerad med 2 separata behållare. När flaskan öppnas blandas de två komponenterna och en aktiv brukslösning erhålles. Denna brukslösning skall sedan tillsättas direkt till vattentanken eller till kärlet helst med kallt vatten. Lösningen är också mycket lämpad för sanering av processtankar, rör etc. Båtar, husbilar och husvagnar är andra lämpliga användningsområden.

Notera följande:
– Stor försiktighet skall iakttagas då visst övertryck skapas vid aktivering av lösningen. Använd skyddsglasögon för att ej riskera stänk i ögonen.
– Produkten får ej frysa, minus 6 grader är fryspunkten för Freebact.
– Hållbarheten är 8 år.

Beställ Freebact-20 på info@qfog.se. Ett 2-pack kostar 190kr exkl moms (237,50kr inkl moms) + 60 kronor i frakt. Ett 10-pack kostar 900kr exkl moms (1125kr inkl moms) + 60 kronor i frakt. Betalning är endast möjlig via Swish till nr 123 040 54 23.