Swedish English English Benelux Benelux

Släcksystem: Kriminalvård

HydramistHydramist har ett antal produkter som utvecklats efter specifika krav och önskemål från den brittiska kriminalvården

Mobil 8Mobile 8

Kan användas för effektivt brandskydd i celler, bostadsutrymmen och många andra applikationer.

Bevisad funktion i omfattande tester med brittiska Building Research Establishment (BRE) och justitieministeriet (MOJ).

 • Snabb och lätt att använda i olika typer av byggnader
 • Enkelt handhavande av lans och manöverpanel
 • Ger 5 minuters vattendimma för snabb brandsläckning
 • Maximal släckförmåga med minimal vattenförbrukning
 • Ökar chansen till överlevnad dramatiskt i ett brandscenario
 • Installerat i över 150 fängelser och häkten i Storbritannien

Mobile 8 enhet är utformad för att erbjuda en mobil enhet för brandbekämpning med högtrycksvattendimma. Enheten består av: högtryckspump med en elektriskt motor (240V), automatisk pumpstyrning, av / på knapp och en integrerad 35 liters vattentank. Mobile 8 har visat sig bekämpa bränder snabbt och effektivt och minskar röken inuti cellen och angränsande områden till livsuppehållande nivåer.

Läs mer om Mobile 8 (eng pdf)

Brandpost i skåpSlangvinda

Hydramists skåp med slangvinda kan installeras överallt där en konventionell slangvinda används.

Används i stor utsträckning i engelska kriminalvården för att bekämpa bränder i celler och gemensamhetsutrymmen

 • Omfattande räckvidd med lång slang (35 m / 50 m)
 • Enkelt handhavande av lans och manöverpanel
 • Maximal släckförmåga med minimal vattenanvändning
 • Minskar rökspridningen från branden dramatiskt
 • Installerat i över 150 brittiska fängelser och häkten

Hydramist slangvinda består av en slangrulle på 35 meter eller 50 meter med högtrycksslang och brandbekämpningslans. Slangvindan är ansluten till en extern pumpenhet med hjälp av högtrycksrör i rostfritt stål och placeras strategiskt för att ge maximal täckning. Skåpet kan vara väggmonterat eller infällt.

MHRU2 (Modulbaserad brandpost)Modular hose reel

Utformad för att eftermonteras i befintliga brandposter.

 • Fungerar med 240V elförsörjning och tappvatten från ordinarie vattenledningsnät
 • Omfattande räckvidd (35m slang)
 • Enkel att använda vid brandbekämpning tack vare lansen och enkla kontroller
 • Maximal släckförmåga med minimal vattenanvändning
 • Minskar rökspridningen från branden dramatiskt
 • Har installerats i över 150 brittiska fängelser och häkten
 • Hydramist MHRU2 har visat sig bekämpa bränder snabbt och minskar röken inuti cellen till livsuppehållande nivåer.

Eftermonteras enkelt i befintliga skåp för slangvindor, alternativt kan MHRU2 levereras med ett högsäkerhetsskåp. Start och återinställningsknappar samt kontrollampan finns på den modulära styrenheten och möjliggör snabb och säker drift. Enheten är utformad som ett fristående system som utnyttjar den befintliga infrastrukturen. Moduluppbyggnaden medger snabbt utbyte av större komponenter och kräver bara en person för installation vilket minimerar installations- och underhållstiden.
Läs mer om MHRU2 (eng pdf)

Cell-godkända munstyckenCell munstycke

Syftar till att förhindra risk för självförvållade skador i celler, testats genom verkliga brandtester av justitieministeriet (Ministry of Justice, MOJ) och skotska kriminalavården (Scottish Prison Services, SPS) därigenom godkända för användning i fängelser och polisceller.

 • Värmeaktiverade munstycken för fängelseceller
 • Detektoraktiverade sabotagesäkra munstycken för häkten
 • Kan användas i psykiatriska vårdinrättningar
 • Väggmonteras säkert ”genom väggen”
 • Designad för att förbli intakt under aktivering för snabb återstart
 • Munstycket är fixerat på plats redo för action
 • Installerade i polis- och fängelseceller
 • Individuellt numrerade för att ge spårbarhet
 • Precisionstillverkade av rostfritt stål för att ge lång livslängd
 • Utformat tillsammans med den skotska kriminalvården och justitieministeriet.

Hydramist cell-munstycken producerar högtrycksvattendimma med tillräckligt flöde och hastighet för att effektivt undertrycka och släcka bränder samtidigt som eventuella försök att knyta fast snaror eller liknande förhindras.

Diskret installation med minimal estetisk inverkan genom den låga profilen på munstycket.

Läs mer: Hydramist i kriminalvården (eng pdf)

Material om specifika referensobjekt att ladda ner:

Wakefield House (eng pdf) där följande installertas: MHRU2 / Brandpost i skåp / Mobile 8

Littlehey (eng pdf) där följande installertas: MHRU2 / Brandpost i skåp / Mobile 8