Swedish English English Benelux Benelux

Produktinformation

Q1Mobil boendesprinkler Q1

Q1 från Q-Fog är ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. T ex för äldre, dementa eller handikappade i vårdrum eller hemmiljö. Produkten är speciellt utvecklad för att kunna erbjuda ett brandskyddssystem som är tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt.

Basversionen av Q1 som visas på bilden ger ett aktivt brandskydd över en rumsyta på upp till ca 30m² (beroende av rummets utformning). Dimsprinklerteknik (vattendimma) med högtryck ger en mycket effektiv släckfunktion samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum. Q1 kräver minimalt med underhåll och behöver ingen fast installation utöver elektricitet vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader. Q1 aktiveras tidigt i brandförloppet och fördröjer brandutvecklingen. Chansen för de boende att överleva ökar dramatiskt. För maximal tillförlitlighet i svåra miljöer används Siemens multikriterie-detektorer för att aktivera Q1. Dessa går att justera med olika parameter-set efter aktuella förhållanden. Q1 reducerar även riskerna vid en räddningsinsats då brandutvecklingen hålls tillbaka under utryckningstiden. Q1 har ett programmerbart styrsystem och kan anslutas till olika larmsystem t.ex. befintliga trygghetslarm samt förses med en mängd tillvalsfunktioner.

Tekniska data

  • Kraftförsörjning 230V
  • Detektering rök+värme
  • Driftstid 15 min
  • Skyddsarea/volym 25 m² / 60 m³
    (verifierad yta/volym i tredjepartstest)
  • Vikt (exkl. släckvätska) 65 kg
  • Släckvätska 130 liter vatten
  • Installationstid från 2 timmar

Systemet på bilden kan extrautrustas med extra munstycke för skydd av t.ex. närliggande rum. Höljet kan erhållas i valfri färg, mönster eller träslag det är bara fantasin som sätter gränserna.

PATENTERAD