Swedish English English Benelux Benelux

Riskboenden

Riskboenden

Äldreboenden och vårdboenden är extra viktiga att skydda mot bränder. Många av de boende kan inte utrymma sig själva och risken för att en brand uppstår är högre än genomsnittet. Även den som vill bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt kan vara i behov av förhöjt brandskydd, särskilt om hemmet ligget långt från närmaste brandstation.

Q1 kan kopplas till befintliga larmsystem så att rätt person varnas vid brand. Om inget befintligt larmsystem finns tillgängligt kan Q1 utrustas med ett eget larm som t.ex. skickar larm via GSM. Detta är extra användbart för de som bor hemma och inte har tillgång till trygghetstelefon eller liknande.

Risksituationen förändras ständigt, när behovet förändras kan också brandskyddet förändras. Personer som flyttar kan ta Q1:an med sig, den som ådrar sig en tillfällig skada som påverkar möjligheten till egenutrymmnig kan få ett förhöjt brandskydd under en begränsad tid.

Vid en brand håller Q1 tillbaka brandförloppet i 15 minuter. Detta ger personalen tid att hjälpa den boende ut eller grannarna att komma till undsättning.

Eftersom brandens utveckling hålls nere blir även släckningsarbetet väsentligt enklare och skadorna minimeras, personskador likväl som materiella skador av brand och vatten.