Swedish English English Benelux Benelux

Tillbehör

Tack vare systemets öppna konstruktion kan ett stort antal tillbehör kopplas till Q1. Dessutom kan Q1 kopplas upp mot befintliga larmsystem från de flesta tillverkare. I basutförandet ingår en detektor och en manöverpanel men då omständigheterna kräver andra lösningar är möjligheterna i stort sett obegränsade.

TillbehörExempel på tillbehör till Q1

Larmdon
Ljud & ljus

Larmsändare

GSM, teleuppringare & WLAN

Detektorer

Anpassade för speciella applikationer & trådlösa

Extra munstycken

För skydd av intilliggande rum. Ventiler och extra slangar/rör krävs.

Färganpassade höljen

Förutom standardkulör har vi bl a levererat enheter i guld och träimitation så enbart fantasin sätter egentligen gränserna.

Övrigt
Andra tillbehör tillhandahålles efter önskemål. Det mesta går att ordna så länge tillbehören inte äventyrar enhetens grundfunktion – att bekämpa brand.