Swedish English English Benelux Benelux

Q1 demo (film)

I filmen ovan fattar en tidning eld efter 12 sekunder. 30 sekunder efter det aktiveras boendesprinklern via rökdetektorn i taket. Efter ytterligare cirka 30 sekunder är elden utslagen och faran över. Stoppas maskin då har endast fem liter vatten spridits ut vilket enbart kräver en lätt avtorkning och vädring för att återställa rummet.