Swedish English English Benelux Benelux

Varför Q1?

Vad erbjuder ett Mobilt dimsprinklersystem?

Räddar liv

Hälsa

Spar värden

Värde

Miljövänligt

Miljö

STÖRRE CHANS TILL ÖVERLEVNAD. Konventionell vattensprinkler aktiveras av värmeutveckling. En majoritet dör av rök*. Tidig detektion av rök och värme säkrar en atmosfär som går att överleva i tack vare vattendimman som vår mobila sprinkler fyller rummet med.
*70% enligt WebMD.com
LÄGRE OMKOSTNADER. Genom att använda vattendimma maximeras effekten och vattenskador minimeras. Vår dimsprinkler använder ca 10% av vattenmängden som konventionell vattensprinkler kräver. MINDRE SANERING.Vår mobila boendesprinkler slösar inte med vatten och följden blir mindre kontaminerat restvatten. Saneringsbehovet av fukt- och mögelrelaterade problem i boendemiljön minimeras.