NYHET! Q-FOG 2.0 skyddar upp till 5 rum. Läs mer här

Bäst i världen på att rädda liv

vid bostadsbränder

Bäst i världen på att rädda liv

vid bostadsbränder

Räddar liv

Detekterar både rök och värme, släcker med vattendimma i tid för att rädda liv där branden startat

Kostnadseffektiv

Mycket enkel installation, lätt att flytta och återanvända till skillnad mot traditionell sprinkler

Miljö

10-20% av vattenmängden jämfört med traditionell  sprinkler vilket ger minimal sanering och risk för sekundära fuktskador

Ett mobilt sprinklersystem

Q-Fogs mobila system är speciellt lämpad för bostäder där personer får vård i hemmet och för människor som har svårt med egen utrymning på grund av funktionsvariationer eller andra kognitiva nedsättning. Med ett portabelt sprinklersystem från Q-Fog i bostaden skapas enkelt ett tryggt och effektivt brandskydd.

I filmen nedan kan du se hela förloppet från att röken startar tills att branden är släckt.

Se hur det fungerar

Från att röken startar till att branden är släckt

Filmen är inspelad i testmiljö och är baserad på en verklig händelse.

Spela videoklipp

Q-Fog räddar liv

Med goda resultat, år efter år

Det är med stor glädje vi kan konstatera att det skett 65 lyckade aktiveringar av våra portabla enheter i Köpenhamn mellan januari 2019 och maj 2023 enligt deras senaste sammanställning.

Aktuellt

Det brinner!

Brandforsk, som är en insamlingsstiftelse, verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. I deras egen podd som heter ”Det

Läs artikel