Swedish English English Benelux Benelux

Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda

Den 5 november 2009 uppdrog regeringen åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Visionen är följande: Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.

Glädjande tycker vi på Q-Fog är att följande stycke återfinns på sidan 33 i den nationella strategin:
På senare år har t.ex. tekniken för lätt monterbara automatiska släcksystem utvecklats. Ett sådant system kan snabbt och enkelt installeras i befintliga miljöer utan att det medför några större ingrepp eller kostnader som är fallet för andra fasta släcksystem. En annan fördel är att systemet enkelt kan flyttas till den som bäst behöver det extra skyddet. Flera kommuner i Sverige har införskaffat sådana system och placerat ut dessa hos identifierade riskpersoner. Det finns flera exempel på hur systemen har aktiverats och därigenom sparat liv och förhindrat materiella skador.

Läs mer här: 2009-14343 Nationell strategi för stärkt brandskydd (pdf, 429 kB)