Swedish English English Benelux Benelux

4:e brandincidenten med Q1 i Örebro

Söndagen den 13 februari släckte Q1 en brand i Örebro förorskad av att en pizzakartong placerats på en påslagen spis. Detta är den fjärde i raden av bostadsbränder inom Örebro Kommun där den mobila sprinklern funnits installerad. Örebro Kommun är mycket nöjda med systemet och planerar nu för en större satsning.