Swedish English English Benelux Benelux

Portabel sprinkler förstärker brandskyddet i Attunda

Brandkåren Attunda med sju brandstationer har köpt fem portabla sprinklersystem för utplacering i medlemskommunerna. Syftet är att öka kommunernas intresse och förståelse för nyttan med portabla sprinklersystem.

Läs mer på brandkårens webbplats!

Attunda