Swedish English English Benelux Benelux

One Tonne Life

Q-Fogs mobila sprinkler Q1 medverkar via våra åteförsäljare Telenta AB i Göteborg i ett projekt tillsammans med Volvo, Vattenfall och A-hus. Projektet handlar om att utveckla ett klimatsmart leverne med målsättning att släppa ut endast ett ton koldioxid per år och person. Ett visningshus finns att besöka i direkt anslutning till entren till Liseberg i Göteborg. Läs mer om projektet här.