Swedish English English Benelux Benelux

Besök från Japan

Under tisdagen fick Q-Fog besök av en delegation från ett stort privat vårdbolag i Japan. Problematiken med bränder är uppenbarligen minst lika stor i Japan som här och därför finns ett intresse för den lösning våra produkter kan erbjuda bostäder. Vi ser mötet som ett första steg till ett framtida fördjupat samarbete.