Swedish English English Benelux Benelux

Brand hotade äldreboende

Brand hotade Tullbackagården

Klicka för att läsa artikel i Nerikes Allehanda

Vid en brand på Tullbackagården i Nora, som är ett särskilt boende med 63 platser, räddades en rökande brukare från allvarliga skador alt. dödsfall samtidigt som ett helt kvarter med gamla trähus undvek att slukas av lågor. Den bedömningen gjorde Nerikes Brandkår på grund av att brukaren var oförmögen att utrymma sig själv och att det drabbade huset är beläget inne i ett kvarter vilket försvårar släckningsinsatser.

Läs olycksundersökningen här.