Swedish English English Benelux Benelux

Vattendimma v.s vatten

Oberoende jämförelser är det ont om. Nu finns en sammanställning publicerad i Bygg & Teknik där Karin af Geijerstam och Per-Anders Marberg (båda från Bengt Dahlgren Brand & Risk AB) jämför för och nackdelar som framkommit i Brandforsks projekt 509-991, ”Släcksystem med vattendimma – en kunskapssammantällning”. Klicka på bilderna nedan för större versioner.

Vattendimma_eller_vattenVattendimma eller vatten 2Vattendimma eller vatten 3

Viktiga uppsidor med vattendimma är:

  • Små rördimensioner – tar liten plats installationsmässigt
  • Flexibilitet – lättare att komplettera med i efterhand. Rör bockas på plats
  • Mindre vatten vid en aktivering
  • ”Renare” system med rostfria rör och i de flesta fall egna vattentankar
  • Kan vara ett bra alternativ om det finns speciella anledningar till att inte använda ett traditionellt sprinklersystem, till exempel dålig vattentillgång eller dåligt med installationsutrymme