Swedish English English Benelux Benelux

2016: Åter över etthundra döda i svenska bränder.

MSBDen preliminära siffran från MSB är 110 döda under 2016. Det innebär ett sämre år en genomsnittet 2009 – 2016 då medeltalet ligger på 107. Ett litet glädjeämne är dock de rapporter vi fått om potentiella dödsbränder som vår mobila sprinkler avvärjt under året, det kunde varit fler döda. Nu hoppas vi att det blir handling istället för ord när det gäller Individanpassat brandskydd så att fler riskutsatta individer skyddas och trenden vänds nedåt.

Gott Nytt År.

Läs mer om individanpassat brandskydd för riskutsatta personer på MSB.se och Brandskyddsföreningens webbplats.