Swedish English English Benelux Benelux

Öppet hus: Lägenheten på Ängen (Örebro)

Den 2/3 är Q-Fog med på visningarna av Lägenheten på Ängen i Örebro.Öppet hus

Läs inbjudan här: Öppet hus Ängen (pdf)

Mer information om Ängen Research & Innovation: www.angeninnovation.se