Swedish English English Benelux Benelux

Tyresö: Svårt brännskadad på trygghetsboende avled

På kvällen den 24/4 ryckte räddningstjänsten ut till ett seniorboende på Bollmora allé efter ett automatlarm. På plats hittades en person som var svårt brännskadad i sin säng. Personen avled senare av sina skador. Enligt Lars-Åke Stevelind, operativ chef vid räddningstjänsten, var branden begränsad till denna lägenhet eftersom boendesprinklern löst ut och släckt med vattenskador i övriga delar i byggnaden som följd.

Byggnaden i fråga är från 2012 och är därmed byggd efter Boverkets senaste byggregler (BBR). Bättre skydd erbjuder tyvärr inte dagens regelverk på senior och äldreboenden. Ett uppkopplat brandlarm med rökdetektorer är bra. Ett traditionellt sprinklersystem med värmeaktivering som skyddar mot brandspridning är också bra för grannarna till den drabbade. Trots de komplicerade vattenskadorna i husets bärande träkonstruktion och rökskador så kommer de få flytta tillbaka efter sanering.

Det finns dock en avliden person efter denna brand eftersom räddningstjänsten inte hinner fram i tid och sprinklersystemet löser ut när temperaturen i taket når 68 grader. Då har situationen i sängen redan gett allvarliga, i detta fall dödliga, brännskador.

Skall ett sprinklersystem kunna skydda den boende fullt ut och inte bara boendet krävs tidig elektronisk aktivering.

Läs mer om händelsen och jämför utgången med dessa incidenter i Karlstad, Västervik, Östersund och Tjörn där Q1 i närtid räddat både personer och fastigheter från skador.Brännskadad Bollmora