Swedish English English Benelux Benelux

Hur ska bostäder anpassas efter nya behov på brandsäkerhet?

Under Almedalen ordnades ett seminarium av Säkerhetsbranchen med rubriken ”Du omkommer när grannens lägenhet brinner”. Medverkade, utöver Säkerhetsbranchen, gjorde representanter från Brandskyddsföreningen, Riksdagen, Räddningstjänsten Gotland och Stockholmshem. Läs artikeln online på denna länk: Nr 3 2017

Ett av problem som lyftes fram var det faktum att brandskyddet i våra bostäder utgår från att den boende skall klara ett brandtillbud på egen hand. I takt med att fler och fler vårdas i sina hem håller det resonemanget allt sämre.

Artikel från Security User