Swedish English English Benelux Benelux

Örebro: Krematorium skyddas med dimma

På krematoriet vid Norra kyrkogården i Örebro genomfördes en riskanalys med avseende på arbetet vid de båda ugnarna. Kyrkogårdschef Torleif Örn önskade en förstärkt säkerhet utifall inmatningsfunktionen skulle haverera och en kista skulle fastna halvvägs in. Lösningen blev att montera ett vattendimmunstycke ovanför båda öppningarna. Dessa styrs individuellt från manöverpaneler som placerats utanför rummet vid ett glasparti som låter personalen se vad som händer. Installationen, som innebar att två Q1 sprinklers monterades i ett förråd där utrymme fanns, utfördes av Nerikes Brandservice.

Norra KyrkogårdenNorra KyrkogårdenNorra Kyrkogården