Swedish English English Benelux Benelux

Larm- och brandskydd ska ingå i biståndsprövningar

I en motion (2018/19:1193) till riksdagen föreslår Anders Hansson (M) att Riksdagen ställer sig bakom förslaget att larm- och brandskydd skall vara en obligatorisk del i varje biståndsprövning som sker inom hemtjänsten i Sverige.

Inte en dag för tidigt om Nollvisionen mot dödsbränder skall bli verklighet!