Swedish English English Benelux Benelux

Örkelljunga: Mobil sprinkler provas

Socialnämnden i Örkelljunga kommun är i startgroparna för att satsa på mobil sprinkler. Detta är ett resultat av ett projekt tillsammans med räddningstjänsten Skåne Nordväst som handlar om att öka brandskyddet för äldre som bor kvar i sin egen bostad. En helt klart överrepresenterad grupp i statistiken över dödsbränder.

https://www.hd.se/2019-03-27/mobil-sprinkler-kan-radda-liv