Swedish English English Benelux Benelux

Göteborg: Dags för krav på äldres brandskydd i hemmet

Lyssna på inslaget från Studio 1 i Sveriges Radio P1.

Nu vill MSB att det införs gemensamma krav för att de säkerhetsanordningar som kan installeras i äldres hem. Det finns tekniska hjälpmedel såsom spisvakt och mobila sprinklers för att undvika bränder och med hjälp av individanpassat brandskydd kan detta öka äldres säkerhet. Det krävs ökad samordning mellan Socialstyrelsen, Boverket och MSB på nationell nivå för att Räddningstjänst och Socialtjänst börjar samarbeta kring dessa problem runt om i landet. Idag sker detta endast i ett fåtal svenska kommuner där särskilt Karlstad sticker ut med ett lyckat samarbete kring individanpassat brandskydd och riktade insatser för personer i riskzonen.