Swedish English English Benelux Benelux

Äldre dör fortfarande i bostadsbränder

I Brandskyddsföreningens senaste pressmeddelande lyfts återigen de äldres utsatta situation fram. Läs hela innehållet här: https://www.brandskyddsforeningen.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden2/aldre-och-ensamboende-ar-overrepresenterade-bland-omkomna-i-bostadsbrander/