Swedish English English Benelux Benelux

Uddevalla: Brand släckt

I helgen som passerade gjorde vår mobila boendesprinkler en insats på ett särskilt boende där en brandincident uppstod. Faran undveks och systemet, som varit i kommunens ägo sedan 2008, återställs nu för att vara i drift igen i många år framöver.